Tilskud

Lillebælt Fisk I/S har modtaget EU-støtte

 


Lillebælt fisk har modtaget tilskud til omlægning af fiskeriet. Tilskuddet er sket som et led i tilskudsordningen ’Investeringer i kystfiskeri’ som er medfinansieret af EU under Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF).

 

Formålet med projektet, der er modtaget støtte til, er at opstarte et nyt fiskeri med tejner og ruser efter sorthummere og læbefisk.

For at lave denne omlægning af fiskeriet har det været nødvendigt at investere i nye redskaber. Vi har derfor indkøbt hummertejner/kinaruser til at kunne fiske efter sorthummer i efterårsmånederne, og specialdesignede tejner til fiskeriet efter læbefisk om sommeren, foruden div. tilbehør til disse to typer redskaber.
Den Europæiske Union har medfinansieret disse investeringer.

 

Vi forventer, at omlægningen vil betyde en væsentlig forbedring af virksomhedens bæredygtighedsprofil både i forhold til fangede arter, anvendte redskaber og brændstofforbrug.

Omlægningen til fiskeri med tejner vil fremtidssikre virksomheden og medvirke til, at virksomheden kan imødekomme fremtidens krav til bæredygtige og lokale fødevarer samt gøre virksomheden mere fleksibel overfor fremtidige omlægninger.

 

Tilskudsordningen dækker 80% procent af den samlede investering.